Medicinska fakulteta je članica Univerze v Ljubljani. Razdeljena je na oddelek za dodiplomski in podiplomski študij ter na odsek za splošno medicino in odsek za dentalno medicino. Na obeh odsekih poteka dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje študentov. Pouk poteka na UL MF in v javnih zdravstvenih zavodih, ki imajo status učnih zavodov. Diplomanti pridobijo naziv doktor medicine in doktor dentalne medicine. UL MF izvaja podiplomske programe za pridobitev doktorata znanosti. Poleg tega fakulteta sodeluje pri dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih na drugih fakultetah in visokih šolah, članicah Univerze v Ljubljani. UL MF izvaja znanstveno-raziskovalno delo kot pogoj izobraževalnega dela ter znanstvenoraziskovalno delo skladno s programom Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Sodeluje v domačih in tujih znanstvenih projektih. UL MF je vključena v programe mednarodnega sodelovanja medicinskih strok, kar predstavljajo strokovni vrh na področjih, ki jih pokrivajo njeni inštituti.

Tabela za: 3. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Varstvo okolja

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Ime programa

Biomedicina

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Ime programa

Statistika

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Tabela za: 2. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Dentalna medicina

Tip programa

Enoviti magistrski

Trajanje v letih

6

Št. ECTS kreditnih točk

360

Ime programa

Medicina

Tip programa

Enoviti magistrski

Trajanje v letih

6

Št. ECTS kreditnih točk

360