Vrsta študijskega programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Članica UL

Znanstveni naslov

doktor znanosti/doktorica znanosti (okrajšava: dr.)

poimenovanje v angleškem jeziku: Doctor of Philosophy (okrajšava: Ph.D.)

O programu

Doktorski študijski program Pravo je namenjen diplomantom druge bolonjske stopnje študija, ki želijo poglobiti svoje znanje na izbranem pravnem področju. Doktorski študij je usmerjen v teoretično raziskovanje prava in analizo zakonodaje ter sodne prakse. Cilj doktorskega študija je poglobljena obravnava določenega pravnega vprašanja, povezave ali instituta, z možnostjo interdisciplinarne obravnave, če gre za kompleksne teme. Doktorandi bodo s poglobljenim teoretičnim študijem in ob uporabi različnih metod znanstvenoraziskovalnega dela pridobili specializirano pravno znanje na izbranem področju, vezanem na svoje raziskovalno delo.

Prijava na študij

Kandidati se morajo na razpis za vpis prijaviti na spletnem portalu eVŠ.

Najpozneje ob vpisu mora kandidat priložiti pisno soglasje mentorja ali morebitnega somentorja o prevzemu mentorstva ali somentorstva ter kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.

Rok za prijavo

do 21. avgusta 2024 do 23.59 po srednjeevropskem času

Informativni dan

Informativni dan bo potekal predvidoma maja. Vse informacije in navodila dobijo kandidati na spletni strani fakultete.

Šolnina

Šolnina po letnikih:
1. letnik: 3.000 €
2. letnik: 2.200 €
3. letnik: 2.200 €
4. letnik: 2.200 €

Za celoten študijski program skupaj: 9.600 €.

Skrbnik programa

prof. dr. Aleš Galič

Kontakt

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

referat.podiplomski@pf.uni-lj.si