Znanstveni naslov

doktor znanosti/doktorica znanosti (okrajšava: dr.)

poimenovanje v angleškem jeziku: Doctor of Philosophy (okrajšava: Ph.D.)

O programu

Temeljni cilj interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja je interdisciplinarno izobraževanje visoko usposobljenih strokovnjakov, ki bodo kompleksno problematiko okolja znali reševati z interdisciplinarnim pristopom in sposobnostjo povezovanja znanj z različnih področij v celovito rešitev. Pogoj za uspešno urejanje vprašanj varstva okolja je tako v integraciji različnih ved in znanj, ki jih prispevajo vsa področja znanosti: od humanistike, tehnike, medicine, do naravoslovja in biotehnike. Cilj programa je usposobiti doktoranda za ustvarjalno in samostojno znanstvenoraziskovalno delo, ki bo po končanem študiju sposoben reševanja zahtevnih okoljskih problemov z interdisciplinarnim pristopom. 

Prijava na študij

Kandidati se morajo na razpis za vpis prijaviti na spletnem portalu eVŠ.

Najpozneje ob vpisu mora kandidat priložiti pisno soglasje mentorja ali morebitnega somentorja o prevzemu mentorstva ali somentorstva ter kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.

Rok za prijavo

do 21. avgusta 2024 do 23.59 po srednjeevropskem času

Informativni dan

Skupni informativni dan bo 15. 5. 2024 ob 17. uri na UL Pravni fakulteti, Senatna soba, Poljanski nasip 2, Ljubljana in na daljavo prek spletne povezave. Več informacij najdete tukaj

Informativni dnevi na različnih fakultetah članicah, izvajalkah doktorskega študijskega programa, potekajo na različne datume. Podrobnejše informacije študentje najdejo na spletni strani programa.

Šolnina

Šolnina za celoten študijski program (velja za vpisane s štud. l. 2024/2025): 
13.600,00 €

Šolnina po letnikih:
1. letnik: 3.400,00 €
2. letnik: 3.400,00 €
3. letnik: 3.400,00 €
4. letnik: 3.400,00 €

Šolnina za celoten študijski program (velja za vpisane do vključno štud. l. 2023/2024): 
12.000,00 €

Šolnina po letnikih:
1. letnik: 3.000,00 €
2. letnik: 3.000,00 €
3. letnik: 3.000,00 €
4. letnik: 3.000,00 €

Skrbnica programa

prof. dr. Vasilka Sancin, predsednica Programskega sveta Varstvo okolja

Kontakt

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, Ljubljana.

martina.tomsic@pf.uni-lj.si