Vrsta študijskega programa

Visokošolski strokovni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Opis programa

Diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program ima dovolj temeljnega inženirskega znanja in specifičnega znanja izbrane smeri strojništva, da je sposoben z leti prakse še nadalje širiti in poglabljati svoje znanje in veščine ter povečevati doseg odgovornih delovnih mest.

Temeljni cilj študijskega programa je omogočiti diplomantu kakovostno znanje s trdno temeljno podlago znanj in razumevanja širšega področja strojništva, ki mu v primeru zaključka študija daje ustrezne kompetence za zaposljivost, v primeru nadaljevanja študija pa pridobljeno znanje predstavlja ustrezno izhodišče za raziskovalni študij na podiplomski stopnji.

Namen študijskega programa je razviti sposobnost kritične analize in sinteze ter vzgojiti profesionalno inženirsko odgovornost. S pridobljeno izobrazbo na širšem področju strojništva, primerljivo s sorodnimi študijskimi programi v Evropi, je diplomant programa sposoben interdisciplinarnega povezovanja različnih področij.