Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Opis programa

Temeljni cilj programa je diplomantu omogočiti kakovostno znanje s trdno temeljno podlago znanj in razumevanja širšega področja strojništva, ki mu v primeru zaključka študija daje ustrezne kompetence za zaposljivost, v primeru nadaljevanja študija pa pridobljeno znanje predstavlja ustrezno izhodišče za raziskovalni študij na podiplomski stopnji.

Cilj je razviti sposobnost kritične analize in sinteze ter vzgojiti profesionalno inženirsko odgovornost. S pridobljeno izobrazbo na širšem področju strojništva, primerljivo s sorodnimi študijskimi programi v Evropi, je diplomant programa sposoben  interdisciplinarnega  povezovanja različnih področij.