Komisija Univerze v Ljubljani za etiko v raziskavah, ki vključuje delo z ljudmi (KERL UL)

Z namenom zagotovljanja optimalne zaščite interesov in dobrobiti udeležencev v znanstveno-raziskovalnem delu v okviru Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: UL) se v proces njegove priprave vključuje Komisija Univerze v Ljubljani za etiko v raziskavah, ki vključuje delo z ljudmi.

Komisija odloča o vlogah za presojo etične ustreznosti predlogov raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: raziskav), kadar zanje zaprosijo (so)izvajalci oz. (so)avtorji raziskave z UL.

Komisija odloča o vlogah za presojo etične ustreznosti raziskav, ki potekajo v okviru UL oziroma v katerih sodelujejo kot raziskovalci doktorski študenti ali zaposleni na UL, vključujejo delo z ljudmi in jih je treba opraviti na univerzitetnem nivoju zaradi multidisciplinarnosti raziskave ali zato, ker izvajalci raziskave prihajajo iz članice, kjer takšna komisija ne obstaja.

Pozor: spletne strani in dokumenti na njej so v stalnem postopku dopolnitev oz. izboljšav, zato lahko pride do sprememb.

KERL UL

Sklep Senata UL o ustanovitvi KERL UL

Poslovnik o delu KERL UL

Pravila za obravnavo vlog_posodobljeno 20.12.2022

Spremembe Pravil za obravnavo vlog

NAVODILA

 Pripravljeno vlogo oddate na e-naslov: kerl@uni-lj.si