S katerim uporabniškim imenom se prijavim?

V omrežje Eduroam se prijavite z digitalno identiteto UL-UD. Kombinacijo uporabniškega imena in gesla lahko preverite na ID portalu s funkcijo Preverjanje uporabniškega imena in gesla.

Ko se prijavljate v Eduroam omrežje, morate pri uporabniškem imenu vpisati vse, tudi @student.uni-lj.si. 

Kako se povezati na omrežje Eduroam?

Navodila za povezavo na brezžično omrežje Eduroam so na voljo na spletni strani Arnesa: https://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/eduroam/navodila-za-povezavo/

Na zgornji povezavi so objavljena navodila za povezavo na brezžično omrežje Eduroam z napravami, ki imajo nameščeni operacijski sistem Windows, OS X, Android, iOS, Linux ali Windows Phone.

Povzetek Eduroam nastavitev

 • Ime omrežja (angl. SSID): eduroam
 • Varnostni standard: WPA2
 • Način overjanja: 802.1X
 • Način PEAP
 • Tuneliran protokol za overjanje: MS-CHAP
 • Način šifriranja: AES (WPA2)
 • Način dodeljevanja naslovov IP: DHCP
 • Zunanje uporabniško ime: oziroma @domena-organizacije.si
 • Oblika uporabniškega računa:
 • Certifikat CA matične organizacije. Če uporabljate odjemalec:
  • eduroam_client, se certifikat CA namesti na napravo pri namestitvi odjemalca
  • SecureW2, se certifikat CA namesti na napravo ob prvem priklopu v omrežje eduroam
  • pri nekaterih drugih odjemalcih morate certifikat CA na napravo namestiti ročno, preden se lahko povežete v omrežje eduroam.
  • Arnes CA 2012

 

(Vir: https://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/eduroam/navodila-za-povezavo/#Ro%C4%8Dna%20konfiguracija, 13. 11. 2017)