Tudi med študijem se vam lahko zgodijo zdravstvene težave in potrebujete obisk zdravnika. V nadaljevanju strani pa najdete ključne informacije glede študentske prehrane.

Zdravstveno zavarovanje in storitve

Študent je zavarovan kot družinski član vse do konca študijskega leta, v katerem dopolni starost 26 let. Obvezno zdravstveno zavarovanje mu v tem primeru krije celotno vrednost zdravstvenih storitev. Podatek o statusa študenta Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pridobi sam iz informacijskega sistema eVŠ, kamor ga sporočijo visokošolski zavodi. V primerih, kadar študent izgubi status študenta ali ko se izteče študijsko leto, v katerem je dopolnil starost 26 let, si mora tako obvezno kot tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje urediti sam.

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani

V primeru zdravstvenih težav se lahko obrnete na Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani.

  • Aškerčeva cesta 4, Ljubljana (splošna in družinska medicina, ginekologija in porodništvo, zobozdravstvo z zobnim RTG in ustno higieno, diagnostični laboratorij)
  • Študentsko naselje Rožna dolina, Svetčeva ulica 9- blok VIII (psihiatrija in klinična psihologija)

Pred vsakim obiskom se je potrebno naročiti. Več informacij najdete na spletni strani ZD za študente UL.
Na njihovi strani najdete informacije glede zdravstvene oskrbe tudi mednarodni študenti.

Psihosocialna pomoč in duševno zdravje

Na Univerzi v Ljubljani deluje tudi Psihosocialna svetovalnica, ki pomaga študentom in zaposlenim v stiski, ko potrebujejo svetovanje ali psihološko podporo. Več o podpori na področju duševnega zdravja na UL si preberite na podstrani Duševno zdravje.

Nujna medicinska pomoč

Če je vaše življenje kakorkoli ogroženo ali ste imeli nesrečo, pokličite 112. Po potrebi vas bo reševalno vozilo pripeljalo v najbližji urgentni center, kjer boste prejeli nujno medicinsko pomoč. Urgentni centri delujejo 24 ur in nudijo izključno nujno medicinsko pomoč. Za obisk urgentnega centra se ni potrebno naročiti. 

V Ljubljani se lahko obrnete na Urgenco Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana, +386 1 522 46 46.

Študentska prehrana

Kot študenti lahko uporabljate sistem subvencij za študentsko prehrano, ki ga je možno izkoristiti v večini restavracij v Ljubljani in tudi v drugih mestih v Sloveniji. 

Upravičenci

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.

Registracija in uporaba

Za uporabo sistema študentske prehrane morajo vsi študenti, ki želijo koristiti subvencionirane obroke, izpolniti in oddati spletno pred-prijavo. Celoten postopek je opisan na spletni strani Študentska prehrana

Dodatne informacije

Študentska prehrana - ŠOU Ljubljana