ŠTUDENTSKA PREHRANA:

S 1. avgustom 2010 je področje, ki ga pokriva Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani), prešlo na nov, elektroniziran sistem koriščenja subvencij za študentsko prehrano. S tem so se ukinili dosedanji papirnati boni.

Nov sistem koriščenja pravice do subvencionirane študentske prehrane ima kar nekaj prednosti:
- Odpravlja geografske omejitve koriščenja subvencij, kar pomeni, da lahko študent koristi subvencijo pri katerem koli ponudniku študentske prehrane v Sloveniji.
- Prav tako se študent lahko v nov sistem subvencionirane študentske prehrane vpiše na kateri koli točki subvencionirane študentske prehrane v Sloveniji – to pomeni, da se lahko npr. študent iz Kopra, ki študira v Ljubljani, vpiše tudi v Kopru.
- Nov sistem elektronizirane študentske prehrane odpravlja tudi vnaprejšnje plačilo in izbiro ponudnikov študentske prehrane – to pomeni, da študentu ni treba denarja dajati vnaprej, hkrati pa se mu tudi ni treba vnaprej odločiti, pri katerem gostincu bo jedel.
- Nov sistem onemogoča nekatere dosedanje možnosti zlorabe, predvsem preprodajo študentskih bonov. 

Ob prvi prijavi v sistem subvencionirane študentske prehrane mora vsak študent na spletni strani www.studentska-prehrana.si opraviti predprijavo in šele nato lahko aktivira svoj račun na točkah subvencionirane študentske prehrane (SŠP). Študent se mora na eni od točk SŠP osebno zglasiti tudi za podaljšanje upravičenosti do subvencij za študentsko prehrano, s seboj pa potrebuje osebni dokument in dokument, s katerim dokazuje status študenta. Od decembra 2010 naprej v Ljubljani deluje samo še točka SŠP na Kersnikovi 6 (Metropol), točki v Rožni dolini in za Bežigradom pa sta se zaprli.

Po uspešno opravljeni prijavi lahko študent na spletni strani www.studentska-prehrana.si dostopa do svojega spletnega računa, kjer lahko preverja porabljene subvencije in stroške.

Študent subvencijo po novem uveljavlja s pomočjo mobilnega telefona ali kartice, s katerima prek terminala dokazuje upravičenost do le-te. Preostanek zneska do polne cene študentskega obroka doplača neposredno gostincu. Trenutna vrednost subvencije je 2,62 EUR, študent pa lahko na dan v 4-urnem razmiku koristi dve subvenciji. Število neporabljenih mesečnih subvencij za prehrano se prenese naprej za dva meseca od meseca upravičenosti subvencije. Do koriščenja subvencionirane študentske prehrane so upravičeni vsi redni in izredni študenti, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji (RS), ki niso zaposleni oziroma vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi študenti tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov v RS opravljajo študijske obveznosti ob pogoju recipročnosti.

Gostinec mora ob koriščenju subvencije za študentsko prehrano prek terminala natisniti potrdilo. Z njega morajo biti razvidni celotna vrednost kosila, vrednost subvencije, potrebno doplačilo in število še neporabljenih subvencij. Če transakcija ni možna oziroma je subvencija zavrnjena, mora gostinec vseeno izstaviti potrdilo, na njem pa mora biti naveden razlog za zavrnitev. Če gostinec študentu zavrne koriščenje subvencije, le-ta dobi status »zadržana«. To pomeni, da ni bila izkoriščena in je začasno odvzeta. Če študent meni, da mu je bila neupravičeno zavrnjena oziroma odvzeta, naj se v roku 15 dni zglasi pri vodji študentske prehrane katere koli študentske organizacije, kjer bodo poskušali ugotoviti vzrok za njeno zadržanje. 

ŠOU v Ljubljani na elektronskem naslovu zbira izkušnje vseh uporabnikov sistema subvencionirane študentske prehrane, odgovarja na vprašanja ter beleži pripombe, pritožbe in predloge v zvezi z delovanjem sistema.

Študenti lahko svoj račun aktivirajo na dveh točkah:

METROPOL, Kersnikova 6
ponedeljek–četrtek: 8.00–19.00
petek: 8.00–15.00

ŠOU v LJUBLJANI, Kersnikova 4
ponedeljek–četrtek: 8.00–19.00
petek: 8.00–15.00