Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Razpisi za vpis
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje
 12. Možnosti za učenje slovenščine

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Št.
Dodiplomski programi 2020/2021
 
Trajanje
Št. ECTS kreditnih točk
Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
1
visokošolski strokovni
3 leta
180
2
visokošolski strokovni
3 leta
180
3
visokošolski strokovni
3 leta
180
4
visokošolski strokovni
3 leta
180
5
visokošolski strokovni
3 leta
180
6
univerzitetni
3 leta
180
7
univerzitetni
3 leta
180
8
univerzitetni
3 leta
180
9
univerzitetni
3 leta
180
10
univerzitetni
3 leta
180
11
univerzitetni
3 leta
180
12
univerzitetni
3 leta
180
13
univerzitetni
3 leta
180
14
univerzitetni
3 leta
180