Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji
  6. Prijavno-sprejemni postopki
  7. Koristne informacije za študente UL
  8. Študentski svet

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Št.
Dodiplomski programi
 
Trajanje
Št. ECTS kreditnih točk
1
visokošolski
3 leta
180
2
visokošolski
3 leta
180
3
visokošolski
3 leta
180
4
visokošolski
3 leta
180
5
visokošolski
3 leta
180
6
univerzitetni
3 leta
180
7
univerzitetni
3 leta
180
8
univerzitetni
3 leta
180
9
univerzitetni
3 leta
180
10
univerzitetni
3 leta
180
11
univerzitetni
3 leta
180
12
univerzitetni
3 leta
180
13
univerzitetni
3 leta
180
14
univerzitetni
3 leta
180