Programi

Tabela za: Programi

Ime programa

Trajanje v letih

ETCS točke

Nosilec programa

Vrsta študijskega programa

Lastnost programa

Ime programa

Biokemija

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Fizika

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za matematiko in fiziko

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Kozmetologija

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za farmacijo

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Športna vzgoja

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za šport

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Športno treniranje

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za šport

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Anglistika

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Arheologija

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Azijske študije

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Biologija

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Biotehnologija

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

90

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Dvopredmetni

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Teološka fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Dramska igra

Trajanje v letih

4

ETCS točke

240

Nosilec programa

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Dvopredmetni učitelj

Trajanje v letih

4

ETCS točke

240

Nosilec programa

Pedagoška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Pedagoški

Ime programa

Elektrotehnika

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za elektrotehniko

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Film in televizija

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Filozofija

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Finančna matematika

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za matematiko in fiziko

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Francistika

Trajanje v letih

3

ETCS točke

90

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Dvopredmetni

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Geografija

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Geologija

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Naravoslovnotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Naravoslovnotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Germanistika

Trajanje v letih

3

ETCS točke

90

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Glasbena pedagogika

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Akademija za glasbo

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Glasbena umetnost

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Akademija za glasbo

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Gledališka režija

Trajanje v letih

4

ETCS točke

240

Nosilec programa

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Gradbeništvo

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Naravoslovnotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

90

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Dvopredmetni

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Naravoslovnotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

90

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Dvopredmetni

Trajanje v letih

3

ETCS točke

90

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Dvopredmetni

Ime programa

Kemija

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Kineziologija

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za šport

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Kiparstvo

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Krajinska arhitektura

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za farmacijo

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

90

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Dvopredmetni

Ime programa

Lesarstvo

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Likovna pedagogika

Trajanje v letih

4

ETCS točke

240

Nosilec programa

Pedagoška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Pedagoški

Trajanje v letih

4

ETCS točke

240

Nosilec programa

Pedagoška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Pedagoški

Ime programa

Matematika

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za matematiko in fiziko

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Mednarodni odnosi

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Mikrobiologija

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Multimedija

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Interdisciplinarni

Ime programa

Muzikologija

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Naravoslovnotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Novinarstvo

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Naravoslovnotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Obramboslovje

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

90

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Dvopredmetni

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Polonistika

Trajanje v letih

3

ETCS točke

90

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Dvopredmetni

Trajanje v letih

3

ETCS točke

90

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Dvopredmetni

Ime programa

Prevajalstvo

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

90

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Dvopredmetni

Trajanje v letih

3

ETCS točke

90

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Dvopredmetni

Ime programa

Psihologija

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Interdisciplinarni

Ime programa

Razredni pouk

Trajanje v letih

4

ETCS točke

240

Nosilec programa

Pedagoška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Pedagoški

Ime programa

Rusistika

Trajanje v letih

3

ETCS točke

90

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Dvopredmetni

Ime programa

Sanitarno inženirstvo

Trajanje v letih

4

ETCS točke

240

Nosilec programa

Zdravstvena fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Slikarstvo

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Slovakistika

Trajanje v letih

3

ETCS točke

90

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Dvopredmetni

Ime programa

Slovenistika

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Socialna pedagogika

Trajanje v letih

4

ETCS točke

240

Nosilec programa

Pedagoška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Pedagoški

Ime programa

Socialno delo

Trajanje v letih

4

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za socialno delo

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Sociologija

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Sociologija

Trajanje v letih

3

ETCS točke

90

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Dvopredmetni

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Sociologija kulture

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

4

ETCS točke

240

Nosilec programa

Pedagoška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Pedagoški

Ime programa

Splošno jezikoslovje

Trajanje v letih

3

ETCS točke

90

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Dvopredmetni

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za strojništvo

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

90

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Dvopredmetni

Ime programa

Tehniška varnost

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za pomorstvo in promet

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Teološka fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Teološki študiji

Trajanje v letih

3

ETCS točke

90

Nosilec programa

Teološka fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Dvopredmetni

Ime programa

Umetnostna zgodovina

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za upravo

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Upravna informatika

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za upravo

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Interdisciplinarni

Ime programa

Urbanizem

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Fakulteta za arhitekturo

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Zgodovina

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa

Ime programa

Živilstvo in prehrana

Trajanje v letih

3

ETCS točke

180

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Univerzitetni

Lastnost programa