Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Razpisi za vpis
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje
 12. Možnosti za učenje slovenščine

Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko

Št.
Dodiplomski programi 2020/2021
 
Trajanje
Št. ECTS kreditnih točk
Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
1
visokošolski strokovni
3 leta
180
2
univerzitetni
3 leta
180
3
interdisciplinarni univerzitetni
3 leta
180