Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport

Št.
Dodiplomski programi
 
Trajanje
Št. ECTS kreditnih točk
1
univerzitetni
3 leta
180
2
univerzitetni
3 leta
180
3
univerzitetni
3 leta
180