Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Razpisi za vpis
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje
 12. Možnosti za učenje slovenščine

Interdisciplinarni dodiplomski programi

Št.
Dodiplomski programi 2020/2021
Trajanje
Št. ECTS kreditnih točk
Jezik izvajanja
 Kontakt
Inštitucija
1
3 leta
180
SLO
2
3 leta
180
SLO
3
3 leta
180
SLO