Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Pravice in ugodnosti študentov
Zdravstveno zavarovanje

Študent je zavarovan kot družinski član vse do konca študijskega leta, v katerem dopolni starost 26 let. Obvezno zdravstveno zavarovanje mu v tem primeru krije celotno vrednost zdravstvenih storitev.

V primerih, kadar študent izgubi status študenta ali ko se izteče študijsko leto, v katerem je dopolnil starost 26 let, si mora tako obvezno, kot tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje urediti sam.

Več: (ZZVZZ)

 

2.1.1 Preventivni sistematični pregledi 

Študentje prvem letniku študijskega programa prve stopnje opravijo preventivni sistematični zdravstveni pregled, kot ga določajo predpisi s področja preventivnega zdravstvenega varstva. 

Priporočamo vam, da izkoristite pravico do brezplačnih preventivnih sistematičnih zdravstvenih pregledov, saj je to vaša pravica.

Vpis oziroma napredovanje v višji letnik študija ne moreta biti pogojena z opravljenim preventivnim sistematičnim zdravstvenim pregledom. 

 

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani
Več: www.zdstudenti.si.