Fakulteta za farmacijo je organizacijsko ena mlajših članic Univerze v Ljubljani, vendar s 50-letno tradicijo izobraževanja za farmacevtsko in kliničnobiokemijsko stroko. Je edina s tovrstnimi programi v Sloveniji, sicer pa spada med srednje velike farmacevtske fakultete v Evropi. Fakulteta za farmacijo je aktivna članica Evropskega združenja farmacevtskih fakultet in konzorcija Pharmine za postavitev mreže za zagotavljanje kakovosti farmacevtskega izobraževanja in usposabljanja. Značilnosti študija na UL FFA so visoka motiviranost študentov, velika interdisciplinarnost programov, raznolikost študijskih pristopov in dobra povezanost s potencialnimi delodajalci, tako v gospodarstvu (farmacevtska industrija, veledrogerije, predstavništva) kot v javnem sektorju (lekarne, bolnišnice, medicinski laboratoriji). Velik poudarek dajemo vključevanju študentov v raziskovalno delo na vseh treh stopnjah izobraževanja. Fakulteta omogoča študentom opravljanje študijskih obveznosti na 40 univerzah v Evropi, s katerimi ima podpisane sporazume o izmenjavi študentov. Med študijem si študentje pridobijo potrebno znanje, spretnosti in kompetence, kar se kaže v dobri zaposljivosti naših diplomantov.

Tabela za: 3. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Biomedicina

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Tabela za: 1. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Kozmetologija

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tabela za: 2. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Farmacija

Tip programa

Enoviti magistrski

Trajanje v letih

5

Št. ECTS kreditnih točk

300

Ime programa

Industrijska farmacija

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120