Fakulteta za šport se kot članica Univerze v Ljubljani želi s kakovostim delovanjem uvrstiti v skupino najuglednejših fakultet v domačem in mednarodnem prostoru. To bo lahko dosegla z zanimivimi študijskimi programi za pridobitev izobrazbe, s programi vseživljenjskega učenja, z vrhunskim znanstvenoraziskovalnim delom in razvojem vrhunske tehnologije ter s strokovnim in svetovalnim delom, ki omogočata ustrezno podporo športni in izobraževalni praksi. Temeljni namen fakultete je usposabljati vrhunsko izobražene diplomante, ki bodo sposobni kakovostno opravljati svoj poklic, delovati na različnih področjih športa in prispevati h kulturi zdravja. Ta namen fakulteta lahko doseže s kompetentnimi sodelavci, ki delujejo tako na pedagoškem, strokovnem in znanstvenoraziskovalnem področju, z mednarodnim sodelovanjem, uporabo sodobnih informacijskih tehnologij, s povezovanjem študija z raziskovanjem in s prakso, s skrbjo za kakovost, z razvito obštudijsko dejavnostjo, s pritegnitvijo tujih študentov in uglednih tujih profesorjev, z vključevanjem v mednarodne projekte in programe. S poudarkom na uporabnosti znanja in zaposljivosti diplomantov bo fakulteta okrepila raziskovalno-razvojno sodelovanje s prakso in partnersko sodelovala z različnimi ustanovami.

Fakulteta za šport

Kontakt

Gortanova 22
1000 Ljubljana

Telefon: 01 520 77 00

E-naslov: dekanat@fsp.uni-lj.si
E-naslov: tajnistvo@fsp.uni-lj.si

Tabela za: 3. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Kineziologija

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Tabela za: 1. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Kineziologija

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Športna vzgoja

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Športno treniranje

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tabela za: 2. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Kineziologija

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Management v športu

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Športna vzgoja

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120