Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani z raziskovalnim in pedagoškim delom ter s povezovanjem z domačo in mednarodno prakso razvija upravno znanost. Odlikujejo jo več kot petdesetletne izkušnje z visokošolskim in strokovnim izobraževanjem ter univerzitetni, podiplomski in znanstveni programi. Tudi s pomočjo svojih diplomantov nenehno razvija vsebine študijskih programov in predmetov, da študentom nudi zares uporabna teoretična in praktična znanja ter jih s tem kar najbolje izobrazi za takojšnjo umestitev v poslovne procese tako v javni upravi kot v gospodarstvu. Z razvijanjem upravnih disciplin, raziskovanjem, povezovanjem z domačo in mednarodno prakso ter s prenašanjem znanj v izobraževanje in usposabljanje smo ena najbolj prepoznavnih fakultet, ki se ukvarjajo z upravo, v Sloveniji ter v srednji in jugovzhodni Evropi. Konkurenčna prednost študijskih programov na Fakulteti za upravo je v interdisciplinarnem pristopu, v smiselnem in logičnem povezovanju znanj, veščin ter raziskovanja, povezanega z upravo, organizacijo, pravom, ekonomijo, menedžmentom in informatiko, kar je neposredno uporabno v vseh poslovnih sistemih.

Tabela za: 3. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tabela za: 1. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Upravna informatika

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Uprava

Tip programa

Visokošolski strokovni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tabela za: 2. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Management v upravi

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120