Ste študent s posebnimi potrebami? Potem lahko med svojim študijem na UL zaprosite za status, ki vam omogoča pomoč in različne prilagoditve za lažje opravljanje študijskih obveznosti in odpravljanje ovir pri študiju.

Status študenta s posebnimi potrebami

Za status študenta s posebnimi potrebami lahko zaprosijo:

  • slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro vidne funkcije (npr. študenti z delno ali popolno izgubo vida),
  • gluhi in naglušni študenti (npr. študenti z delno ali popolno izgubo sluha),
  • študenti z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (npr. s težavami na področju branja in pisanja, kot je disleksija ipd.),
  • gibalno ovirani študenti,
  • dolgotrajno bolni študenti,
  • študenti z motnjami avtističnega spektra,
  • študenti s psihosocialnimi težavami.

Za informacije o pridobitvi statusa študenta s posebnimi potrebami se lahko obrnete na kontaktne osebe ali referat za študentske zadeve na posamezni fakulteti ali akademiji.

Možne prilagoditve najdete na na tej strani.

Več o pogojih za pridobitev statusa si lahko preberete na podstrani Pridobitev statusa.

Viri podpore

Prehod študentov s posebnimi potrebami v zaposlitev

Oglejte si različne videe z nasveti ob prehodu študentov s posebnimi potrebami na trg dela

Kdo in kako se lahko vključi v poklicno usmerjanje mladih?

Na kaj je potrebno biti pozoren pri iskanju zaposlitve, če sem imam posebne potrebe?

Projekt Prehod mladih - pomoč mladim s posebnimi potrebami pri prehodu na trg dela

Kako se pripraviti na uspešen prehod na trg dela?

Kaj je potrebno vedeti za uspešen zaključek izobraževanja in vstop na trg dela?

Izkušnja iz prve roke - Tam, kjer je volja, tam je pot!