Na tej strani najdete vse informacije o postopku pridobitve statuta s posebnimi potrebami in posebnimi statusi.

Pomembno: V prijavno-sprejemnem postopku lahko zaprosite za status kandidata s posebnimi potrebami ali kandidata s posebnim statusom. Po vpisu pa na fakulteti oz. akademiji zaprosite za status študenta s posebnimi potrebami ali poseben status.

Pravilnik

Potek pridobitve statusa

Prikazan je potek pridobitve statusa grafično, spodaj pa opisno z več informacijami.

Pred vpisom: prijavno-sprejemni postopek

Prijava na študij kot kandidat s posebnimi potrebami oziroma posebnim statusom

Pred vpisom na študij se lahko za podporo pri izbiri študija in informacije o prijavno-sprejemnem postopku obrnete na Visokošolsko prijavno-informacijsko službo. Za pomoč pri izbiri študija je priporočljiv tudi posvet s kontaktno osebo na fakulteti oz. akademiji, s katero se lahko pogovorite o zahtevah študijskega programa in morebitnih omejitvah.

Kandidati s posebnimi potrebami in kandidati kategorizirani športniki in trenerji, priznani umetniki in kulturniki, kandidati z izjemnimi dosežki na (področnih) mednarodnih tekmovanjih in kandidati starši lahko v prijavno-sprejemnem postopku pri vpisu v študijske programe na kateri koli stopnji študija uveljavljate status kandidata s posebnimi potrebami/posebnim statusom.

Prošnjo za dodelitev statusa kandidata vložite v informacijskem sistemu eVŠ do roka, določenega z Razpisom za vpis.

Poleg je treba priložiti ustrezna dokazila, ki dokazujejo posebne potrebe oz. posebni status (npr.: odločba o usmerjanju ali zdravniško potrdilo; kategorizacija Olimpijskega komiteja Slovenije, vrhunski dosežki, potrdila, rojstni list otroka …). Zaželeno je, da študent predloži dokazila v slovenskem jeziku. Izjemoma lahko študent predloži dokazila v tujem jeziku. Če bo potreben prevod dokazil, bo študent pozvan k predložitvi prevoda.

Status kandidata s posebnimi potrebami ali posebnim statusom vam omogoča, da se na študijski program uvrstite naknadno (nad razpisano število vpisnih mest), če:

  • izpolnjujete splošne pogoje za vpis v študijski program,
  • v rednem izbirnem postopku niste bili sprejeti v nobenega od napisanih programov,
  • dosežete najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za sprejem.

Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe UL si lahko v celoti preberete med pravnimi akti za Študij.

Po vpisu: Status študenta s posebnimi potrebami in posebnim statusom

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani ureja postopek in pogoje pridobitve statusa študenta s posebnimi potrebami in statusa študenta s posebnim statusom ter opredeljuje možne prilagoditve in podporo pri študiju.

Če vam je bil v prijavno-sprejemnem postopku dodeljen status kandidata s posebnimi potrebami ali status kandidata s posebnim statusom, še ne pomeni, da boste samodejno imeli tudi status študenta s posebnimi potrebami/posebnim statusom. Za status študenta s posebnim statusom/potrebami morate zaprositi na članici po vpisu na študij.