Več informacij o postopkih prijave dispozicije in zaključku študija na spletnih straneh članic

  • Biotehniška fakulteta - vpis na znanstveno področje GENETIKA
  • Fakulteta za farmacijo - vpis na znanstvena podočja FARMACIJA, KLINIČNA BIOKEMIJA in LABORATORIJSKA BIOMEDICINA ter TOKSIKOLOGIJA
  • Medicinska fakulteta - vpis na znanstveno področje BIOKEMIJA IN MOLEKULARNA BIOLOGIJA, JAVNO ZDRAVJE, MEDICINA - KLINIČNA USMERITEV, MEDICINA - TEMELJNA USMERITEV, MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA in NEVROZNANOST
  • Veterinarska fakulteta - vpis na znanstveno področje VETERINARSKA MEDICINA