Vrsta študijskega programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Znanstveni naslov

doktor znanosti/doktorica znanosti (okrajšava: dr.)

poimenovanje v angleškem jeziku: Doctor of Philosophy (okrajšava: Ph.D.)

O programu

Računalništvo in informatika je danes eno najbolj prodornih področij, ki je vpeto v vse panoge gospodarstva in področja znanosti. Hiter razvoj področja narekuje potrebo po visoko izobraženih kadrih, ki bodo sposobni razvijati nove računalniško-informacijske tehnologije ter jih vključevati v inovativna okolja. Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika je izobraziti visoko usposobljene strokovnjake in bodoče znanstvenike, ki bodo usposobljeni za zahtevno samostojno raziskovalno in razvojno delo na področju računalništva in informatike. Poleg tega pričakujemo, da bodo doktorandi osvojili potrebne komunikacijske veščine, sposobnosti poročanja o znanstvenoraziskovalnih dosežkih ter razvili sposobnosti za delo v interdisciplinarnih skupinah. Glavni poudarek je namenjen samostojnemu raziskovalnemu delu na področju doktorske disertacije in usmerjanju študenta na njegovi znanstveni poti.

Prijava na študij

Kandidati se morajo na razpis za vpis prijaviti na spletnem portalu eVŠ.

Najpozneje ob vpisu mora kandidat priložiti pisno soglasje mentorja ali morebitnega somentorja o prevzemu mentorstva ali somentorstva ter kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.

Rok za prijavo

do 3. junija 2024 do 23.59 po srednjeevropskem času

Drugi prijavni rok: od 20. 6. 2024 do 31. 8. 2024 do 23.59 po srednjeevropskem času.

Informativni dan

Informativni dan bo potekal predvidoma aprila. Vse informacije in navodila dobijo kandidati na spletni strani fakultete.

Šolnina

Šolnina po letnikih:
1. letnik: 4.200 €
2. letnik: 4.200 €
3. letnik: 3.000 €
4. letnik: 3.000 €

Za celoten študijski program skupaj: 14.400 €.

Skrbnik programa

prof. dr. Danijel Skočaj

Kontakt

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

podiplomski.studij@fri.uni-lj.si