Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je največja slovenska visokošolska izobraževalna ustanova za računalništvo in informatiko z najdaljšo tradicijo izobraževanja na tem področju. Ustanovljena je bila 1. januarja 1996 po delitvi dotedanje Fakultete za elektrotehniko in računalništvo na dve fakulteti, Fakulteto za računalništvo in informatiko ter Fakulteto za elektrotehniko, sam študij računalništva pa se je začel že leta 1973. Osnovno poslanstvo FRI je izobraževati kakovostne strokovnjake računalništva in informatike na vseh stopnjah ter skrbeti za znanstveni in strokovni razvoj področja. Pri tem želi biti med vodilnimi fakultetami na svojem področju v srednji in JV Evropi ter biti prepoznavna v svetu. S svojimi pedagoškimi in raziskovalnimi dosežki želi prispevati k razvoju stroke in splošnemu razvoju v okolju, kjer deluje. Na prvi stopnji izvaja štiri študijske programe, univerzitetni in visokošolski strokovni program Računalništvo in informatika ter dva interdisciplinarna programa, Računalništvo in matematika skupaj s Fakulteto za matematiko in fiziko ter Upravna informatika skupaj s Fakulteto za upravo. Na drugi in tretji stopnji poleg osnovnih programov Računalništvo in informatika skupaj z drugimi fakultetami in univerzami sodeluje še v vrsti interdisciplinarnih programov. Poleg rednega izobraževanja skrbi še za dopolnilno izobraževanje računalniških strokovnjakov in strokovnjakov drugih strok, ki potrebujejo znanje informatike. Prav posebna in zelo osebna pa je vzgoja mladih raziskovalcev, ki se med podiplomskim študijem pod mentorstvom univerzitetnih profesorjev uvajajo v raziskovalno in znanstveno delo. Fakulteta tesno sodeluje z gospodarstvom in s sorodnimi visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami doma in v tujini.

Tabela za: 3. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Bioznanosti

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Tabela za: 2. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Digitalno jezikoslovje

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Multimedija

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tabela za: 1. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Multimedija

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Visokošolski strokovni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180