Vrsta študijskega programa

Doktorski

Lastnost študijskega programa

Interdisciplinarni

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Znanstveni naslov

doktor znanosti/doktorica znanosti (okrajšava: dr.)

poimenovanje v angleškem jeziku: Doctor of Philosophy (okrajšava: Ph.D.)

O programu

Znanstveni dosežki v bioloških znanostih so v zadnjih dveh desetletjih pripeljali do odkritij, ki so bistveno dopolnila ali celo vodila v popravke dolgo veljavnih teorij. Hiter razvoj na številnih področjih bioznanosti in vedno nove možnosti za uporabo novih spoznanj za dobrobit družbe se odražajo v potrebah po novih strokovnjakih. Bioznanosti so interdisciplinaren program doktorskega študija, ki vključuje vse najboljše raziskovalce z UL in sodelujočih inštitutov ter doktorandom omogoča dostop do vrhunske znanstvenoraziskovalne opreme, potrebne za kakovostne raziskave. Osrednji poudarek doktorskega študija je na raziskovalnem delu, ki temelji na interdisciplinarnem pristopu, na sodelovanju mednarodno uveljavljenih strokovnjakov in mednarodni izmenjavi študentov in učiteljev.

Prijava na študij

Kandidati se morajo na razpis za vpis prijaviti na spletnem portalu eVŠ.

Najpozneje ob vpisu mora kandidat priložiti pisno soglasje mentorja ali morebitnega somentorja o prevzemu mentorstva ali somentorstva ter kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.

Rok za prijavo

do 23. avgusta 2024 do 23.59 po srednjeevropskem času

Informativni dan

Informativni dan bo potekal predvidoma maja. Vse informacije in navodila dobijo kandidati na spletni strani fakultete.

Šolnina

Šolnina po letnikih:
1. letnik: 3.800 €
2. letnik: 3.800 €
3. letnik: 2.200 €
4. letnik: 2.200 €

Za celoten študijski program skupaj: 12.000 €.

Skrbnica programa

izr. prof. dr. Valentina Schmitzer, predsednica Programskega sveta Bioznanosti

    Kontakt

    Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana

    vesna.jesejanezic@bf.uni-lj.si