Vrsta študijskega programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Znanstveni naslov

doktor znanosti/doktorica znanosti (okrajšava: dr.)

poimenovanje v angleškem jeziku: Doctor of Philosophy (okrajšava: Ph.D.)

O programu

Razvoj in globalna konkurenčnost gospodarstva temeljita na sposobnosti stalnega snovanja in razvijanja novih tehnologij, izdelkov in storitev visoke dodane vrednosti. To narekuje potrebo po visoko izobraženih in kreativnih kadrih, sposobnih prilagajanju izjemno hitremu razvoju 21. stoletja. Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Strojništvo je izobraziti visoko usposobljene strokovnjake za samostojno izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela, ustvarjanje novega znanja in načrtovanje razvojnega dela v strojniških vedah. Poseben poudarek študija je na vpetosti v timsko delo in interdisciplinarnem povezovanju. Velik pomen študija predstavlja tudi prenos novega znanja v gospodarsko okolje.

Prijava na študij

Kandidati se morajo na razpis za vpis prijaviti na spletnem portalu eVŠ.

Najpozneje ob vpisu mora kandidat priložiti pisno soglasje mentorja ali morebitnega somentorja o prevzemu mentorstva ali somentorstva ter kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.

Rok za prijavo

do 30. avgusta 2024 do 23.59 po srednjeevropskem času

Informativni dan

Informativni dan bo potekal v sredo, 22. maja 2024, ob 17. uri v predavalnici II/2 na UL Fakulteti za strojništvo (naslov je Aškerčeva cesta 6, Ljubljana). Vse informacije in navodila dobijo kandidati na spletni strani fakultete.

Šolnina

Šolnina po letnikih:
1. letnik: 4.200 €
2. letnik: 4.200 €
3. letnik: 4.200 €
4. letnik: 4.000 €

Za celoten študijski program skupaj: 16.600 €.

Skrbnik programa

prof. dr. Matija Jezeršek

Kontakt

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

doktorski@fs.uni-lj.si