Vrsta študijskega programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Znanstveni naslov

doktor znanosti/doktorica znanosti (okrajšava: dr.)

poimenovanje v angleškem jeziku: Doctor of Philosophy (okrajšava: Ph.D.)

O programu

Tekstilna, grafična in papirna industrija se v razvitih gospodarstvih soočajo s pomembnimi razvojnimi izzivi, saj je njihova prihodnost odvisna predvsem od razvoja izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Razvoj novih tehnologij za proizvodnjo izdelkov vrhunske kakovosti je povezan z ustreznim znanjem in vrhunsko usposobljenostjo strokovnega kadra. Temeljni cilji doktorskega študijskega programa Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje je usposobiti doktorande, ki bodo sposobni temeljnega razumevanja teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljeni za samostojno razvijanje novega znanja v tekstilstvu, grafičnih in interaktivnih komunikacijah ter teoriji tekstilnega oblikovanja.

Prijava na študij

Kandidati se morajo na razpis za vpis prijaviti na spletnem portalu eVŠ.

Najpozneje ob vpisu mora kandidat priložiti pisno soglasje mentorja ali morebitnega somentorja o prevzemu mentorstva ali somentorstva ter kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.

Rok za prijavo

do 1. septembra 2024 do 23.59 po srednjeevropskem času

V primeru, da bodo po prvem prijavnem roku preostala prosta mesta, bo razpisan drugi prijavni rok, in sicer od 19. do 20. septembra 2024 do 23.59 po srednjeevropskem času.

Informativni dan

Informativni dan bo potekal predvidoma junija. Vse informacije in navodila dobijo kandidati na spletni strani fakultete.

Šolnina

Šolnina po letnikih:
1. letnik: 4.200 €
2. letnik: 4.200 €
3. letnik: 4.200 €
4. letnik: 4.200 €

Za celoten študijski program skupaj: 16.800 €.

Skrbnik programa

prof. dr. Barbara Simončič

Kontakt

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Snežniška ulica 5, 1000 Ljubljana

barbara.lavrinc@ntf.uni-lj.si