Vrsta študijskega programa

Doktorski

Lastnost študijskega programa

Interdisciplinarni

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Znanstveni naslov

doktor znanosti/doktorica znanosti (okrajšava: dr.)

poimenovanje v angleškem jeziku: Doctor of Philosophy (okrajšava: Ph.D.)

O programu

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Znanost in inženirstvo materialov je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli kompetence, primerne za zaposlitev na raziskovalnih mestih v naravoslovno-tehničnih panogah, predvsem na področju razvoja, izdelave in uporabe tradicionalnih in sodobnih funkcionalnih materialov, v javnih službah ali za nadaljevanje raziskovalne kariere v akademskem okolju. Študenti, ki bodo uspešno končali izobraževanje po predlaganem programu, bodo pridobili predvsem kompetence in veščine kritične analize, vrednotenja in sinteze novih in kompleksnih idej, sposobnost komuniciranja na svojem strokovnem področju s kolegi, večjimi strokovnimi skupinami in širšo javnostjo, sposobnost promocije znanstvenega in tehnološkega napredka na akademski in aplikativni ravni v družbi, temelječi na znanju.

Prijava na študij

Kandidati se morajo na razpis za vpis prijaviti na spletnem portalu eVŠ.

Najpozneje ob vpisu mora kandidat priložiti pisno soglasje mentorja ali morebitnega somentorja o prevzemu mentorstva ali somentorstva ter kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.

Rok za prijavo

do 1. septembra 2024 do 23.59 po srednjeevropskem času

V primeru, da bodo po prvem prijavnem roku preostala prosta mesta, bo razpisan drugi prijavni rok, in sicer od 19. do 20. septembra 2024 do 23.59 po srednjeevropskem času.

Šolnina

Šolnina po letnikih:
1. letnik: 4.200 €
2. letnik: 4.200 €
3. letnik: 4.200 €
4. letnik: 4.200 €

Za celoten študijski program skupaj: 16.800 €.

Skrbnik programa

prof. dr. Boštjan Markoli

Kontakt

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana

majda.strakl@ntf.uni-lj.si