O nas

Modra fakulteta je skupnost starejših Univerze v Ljubljani. Deluje v sklopu Mreže klubov alumnov UL. Programi, ki jih razvija, so namenjeni vsem starejšim od 55 let. 

Univerza v Ljubljani je največja in najstarejša slovenska univerza, ki se s svojim delom povezuje z okoljem. Z vključevanjem starejših študentov in študentk razvijamo nove prakse izobraževanja, ki prispevajo k dobrobiti starejših in k družbenemu povezovanju.

Modra fakulteta razvija:

 • izobraževanje za starejše,
 • raziskovanje staranja in starosti,
 • medgeneracijsko povezovanje. 

Izobraževalni programi

S programi vseživljenjskega učenja Modre fakultete Univerza v Ljubljani tudi v poznejših letih spodbuja študij, vključevanje ter povezovanje.

Spodaj si lahko ogledate aktualen nabor programov. Pri vsakem je napisan predviden datum začetka in prostor, kjer bo potekal. Večina programov je plačljivih, navedene cene veljajo za en semester izvedbe (20 ur stane 74€, 30 ur pa 110€). Nekateri izmed programov potekajo pod okriljem projekta ULTRA, zato so za udeležence brezplačni.

Na programe se lahko prijavite kadarkoli prek spleta, tako da izpolnite spletni obrazec. Povezava je navedena pod vsakim opisom programa. Prijava je zavezujoča, odjave so možne do 5 dni pred začetkom izbranega programa. Če bi želeli izpolniti obrazec v fizični obliki, lahko to storite na rektoratu Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12), vsak torek in četrtek med 10. in 14. uro.

V letnem semestru potekajo naslednji izobraževalni programi:

 • Francoščina IV in VI,
 • Španščina III,
 • Konverzacija v angleščini II,
 • Popotovanje v svet glasbe - klasicizem,
 • Filmski krožek II,
 • Delavnica ustvarjalnega pisanja,
 • Muzejski predmeti II,
 • Izletništvo in pohodništvo,
 • Likovno ustvarjam ter spoznavam sebe in druge,
 • Ustvarjati in živeti z demenco.
IMG_8299.JPG

Cilji delovanja Modre fakultete

Modra fakulteta pri razvoju izobraževalnih in raziskovalnih praks upošteva načela gibanja Starosti prijazna univerza (Age Friendly University) in načela Svetovne zdravstvene organizacije WHO o starosti prijaznih mestih (Age Friendly Cities).

(a) razvijati vključujočo univerzo, omogočati povezovanje med starejšimi, alumni in študenti,
(b) povečati poznavanje staranja in starosti (izobraževanje in raziskovanje) in ozaveščati o pomembnosti dejavnega staranja ter vplivu starizmov,
(c) razvijati nove programe (predvsem kot socialno inovativne prakse), ki bodo spodbujali hiter pretok znanja in sodelovanje med generacijami in z družbenim okoljem.

UL je moja univerza. Lepo je, da mi po upokojitvi ponuja, da se še naprej izobražujem na njej.

Načela delovanja starosti prijazne univerze

Načela delovanja Modre fakultete se skladajo z načeli delovanja starosti prijaznih univerz

Starosti prijazna univerza:

 • spodbuja sodelovanje starejših pri vseh temeljnih dejavnostih univerze, vključno z izobraževalnimi in raziskovalnimi dejavnostmi;
 • promovira osebnostni in profesionalni razvoj v tretjem življenjskem obdobju ter podpira tiste, ki želijo razvijati drugo kariero;
 • prepoznava raznovrstne izobraževalne potrebe starejših (od tistih, ki so opustili šolanje, pa želijo nadaljevati študij, do tistih, ki bi želeli pridobiti magisterij ali doktorat);
 • promovira medgeneracijsko učenje in izobraževanje za medsebojno izmenjavo strokovnega znanja med študenti vseh starosti;
 • omogoča dostopnost do spletnih izobraževalnih možnosti za starejše in tako zagotavlja raznolikost načinov za udeležbo starejših v izobraževanju;
 • zagotavlja, da raziskovanje na univerzi vključuje tudi spoznavanje potreb starajoče se družbe, in spodbuja javni diskurz o tem, kako se lahko terciarno izobraževanje bolje odziva na različne interese in potrebe starejših;
 • povečuje razumevanje podaljševanja življenja, zdravega staranja in naraščajoče kompleksnosti ter bogastva, ki ga staranje prinaša družbi;
 • omogoča starejšim dostop do programov, ki so namenjeni zdravju in dobremu počutju, ter do umetniških in kulturnih dejavnosti, ki jih razvija univerza;
 • sodeluje z upokojenimi delavci in delavkami univerze;
 • zagotavlja dialog z organizacijami, ki zastopajo interese starajočega se prebivalstva.

Največ enkrat mesečno boste obveščeni o novih izobraževanjih in drugih priložnostih, ki jih za starejše od 55 let ponuja UL.

Prijavite se na e-novičnik Modre fakultete

Katalogi izobraževalnih programov