Legenda

Akademija za glasbo

Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana

01 242 73 00

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana

01 251 04 12

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Erjavčeva cesta 23, 1000 Ljubljana

01 421 25 00

Biotehniška fakulteta

Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana

01 320 30 00

Ekonomska fakulteta

Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

01 589 24 00

Fakulteta za arhitekturo

Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

,
01 200 07 49, 01 200 07 21, 01 200 07 10

Fakulteta za družbene vede

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

,
01 580 51 00

Fakulteta za elektrotehniko

Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

,
01 476 84 11

Fakulteta za farmacijo

Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

01 476 95 00

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana

, ,
01 476 85 00

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Večna pot 113, 1000 Ljubljana

, ,
01 479 80 00

Fakulteta za matematiko in fiziko

Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana

, ,
01 476 65 15 (Matematika), 01 476 65 17 (Fizika)

Fakulteta za pomorstvo in promet

Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož/Portorose

,
05 676 71 00

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Večna pot 113, 1000 Ljubljana

,
01 479 80 00

Fakulteta za socialno delo

Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana

,
01 280 92 59

Fakulteta za strojništvo

Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

01 477 12 00, 01 477 11 43

Fakulteta za šport

Gortanova 22, 1000 Ljubljana

,
01 520 77 00

Fakulteta za upravo

Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

,
01 580 55 00

Filozofska fakulteta

Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana

, ,
01 241 10 00

Medicinska fakulteta

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

01 543 77 00

Naravoslovnotehniška fakulteta

Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana

,
01 470 45 00

Pedagoška fakulteta

Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

,
01 589 22 00

Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

01 420 31 00

Teološka fakulteta

Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

,
01 434 58 18, 01 434 58 10

Veterinarska fakulteta

Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana

,
01 477 91 00

Zdravstvena fakulteta

Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

01 300 11 11