Legenda
1-Dodiplomski in enoviti magistrski programi
2-Magistrski študijski programi
3-Doktorski študijski programi

Univerza v Ljubljani
Akademija za glasbo

Stari trg 34, 1000 Ljubljana

01 242 73 00

Univerza v Ljubljani
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Nazorjeva ulica 3, 1000 Ljubljana

01 251 04 12

Univerza v Ljubljani
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Erjavčeva cesta 23, 1000 Ljubljana

01 421 25 00

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta

Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana

01 320 30 00

Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta

Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

01 589 24 00

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

,
01 200 07 49, 01 200 07 21, 01 200 07 10

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

,
01 580 51 00

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

,
01 476 84 11

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo

Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

01 476 95 00

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana

, ,
01 476 85 00

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Večna pot 113, 1000 Ljubljana

, ,
01 479 80 00

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko

Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana

, ,
01 476 65 15 (Matematika), 01 476 65 17 (Fizika)

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za pomorstvo in promet

Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož/Portorose

, ,
05 676 72 50

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko

Večna pot 113, 1000 Ljubljana

,
01 479 80 00

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za socialno delo

Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana

,
01 280 92 59

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport

Gortanova 22, 1000 Ljubljana

,
01 520 77 00

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo

Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

01 477 12 00, 01 477 11 43

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za upravo

Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

,
01 580 55 00

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana

, ,
01 241 10 00

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

01 543 77 00

Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta

Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana

,
01 470 45 00

Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta

Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

,
01 589 22 00

Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

01 420 31 00

Univerza v Ljubljani
Teološka fakulteta

Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

,
01 434 58 18, 01 434 58 10

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta

Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana

,
01 477 91 00

Univerza v Ljubljani
Zdravstvena fakulteta

Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

01 300 11 11