Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ima danes vseslovenski in tudi širši značaj v dodiplomskem izobraževanju univerzitetnih in visokošolskih strokovnih kadrov iz pomorstva in prometa, podiplomskem izobraževanju specialistov, magistrov in doktorjev prometnih znanosti ter znanstvenoraziskovalni dejavnosti v prometnih znanostih. Prometna dejavnost doživlja velike teh- nične, tehnološke in organizacijske spremembe. Spreminja se koncept transporta, procesi prometnih tehnologij posameznih prometnih panog pa se nenehno posodabljajo. Transportna logistika je s svojo strukturo in funkcijami zajela celotno gospodarstvo in družbene dejavnosti. Razvoj znanosti zlasti pri operacijskih raziskavah in informatiki zagotavlja oskrbo po načelu »just in time«, kar omogoča vse večjo konkurenčnost prometnih storitev. V pomorskem prometu prihaja do vse večje uporabe informatike in avtomatizacije. Ladje postajajo vse bolj avtomatizirane in specializirane. Spremembam na tržišču pomorskih prevozov so se prilagodila pristanišča, ki postajajo najpomembnejši logistični člen v transportni verigi.

Fakulteta za pomorstvo in promet

Kontakt

Pot pomorščakov 4
6320 Portorož/Portorose

Telefon: 05 676 71 00

E-naslov: dekanat@fpp.uni-lj.si
E-naslov: tajnistvo@fpp.uni-lj.si

Tabela za: 3. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Varstvo okolja

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Ime programa

Pomorstvo in promet

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Tabela za: 1. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Navtika

Tip programa

Visokošolski strokovni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Visokošolski strokovni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Visokošolski strokovni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tabela za: 2. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Pomorstvo

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Promet

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120