Za informacije o pridobitvi statusa študenta s posebnimi statusom se lahko obrnete na kontaktne osebe ali referat za študentske zadeve na posamezni fakulteti ali akademiji.

Možne prilagoditve najdete na tej strani.

Več o pogojih za pridobitev statusa si lahko preberete na podstrani Pridobitev statusa.

Status študenta kategoriziranega športnika/trenerja

Študenti kategorizirani športniki/trenerji so študenti, ki se poleg študija tekmovalno ukvarjajo s športno panogo in dosegajo pomembne športne rezultate, oziroma študenti, ki so trenerji kategoriziranih športnikov.

Pogoji za pridobitev:

  • kategorizacija, ki jo potrdi Olimpijski komite Slovenije oziroma enakovredno potrdilo iz tujine,
  • vrhunski dosežki na državni ali mednarodni ravni v športnih panogah in disciplinah,
  • uradno imenovanje študenta s strani posamezne nacionalne športne zveze ali kluba za trenerja oz. pomožnega trenerja in njegova neposredna vključenost v pripravo in realizacijo programov kategoriziranih športnikov, ki ga potrdi posamezna nacionalna športna zveza ali drug ustrezni športni organ (npr. klub),
  • vrhunski dosežki športnika invalida na državni in mednarodni ravni.

Viri podpore:

Status študenta priznanega umetnika/kulturnika

Študenti priznani umetniki so študenti, ki se poleg študija ukvarjajo z umetnostjo ali kulturno dejavnostjo, pomembno v nacionalnem in mednarodnem okolju.

Pogoji za pridobitev:

  • članstvo v nacionalnem ali mednarodnem društvu ali zvezi društev s področja umetnosti in kulture,
  • avtorstvo ali udejstvovanje pri izvajanju javnega umetniškega ali kulturnega dela.

Status študenta udeleženca (področnih) mednarodnih tekmovanj

Študenti, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj so študenti, ki se v okviru študija oziroma poleg študija udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj.

Pogoji za pridobitev:

  • študent se med študijem udeleži vsaj dveh (področnih) mednarodnih tekmovanj na področju, na katero spada študijski program, v katerega je vpisan.

Status študenta starša

Študenti starši so študenti, ki imajo otroka oz. otroke, ki še niso vključeni v obvezno šolanje in/ali se jim v času študija rodi otrok.

Pogoji za pridobitev:

Študenti starši, ki se jim med študijem rodi otrok, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega rojenega otroka.

Status starša se dokazuje z rojstnim listom otroka oziroma drugim ustreznim dokazilom o rojstvu otroka.

Viri podpore: