Naslov:
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
Spletna stran:
www.ef.uni-lj.si
E-mail:

Telefon:
01 589 24 00
Faks:
01 589 26 98

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani ustvarja in širi znanje, ki je za študente najboljša po- potnica v svet, za gospodarstvo pa najdonosnejša naložba. UL EF je viden član skupine najkakovostnejših evropskih poslovnih in ekonomskih šol z jasno prepoznavnim pomenom za slovensko gospodarstvo in gospodarstvo osrednje in jugovzhodne Evrope ter z najvišjimi mednarodnimi učni- mi in raziskovalnimi standardi, zaradi katerih je skupaj s svojimi študenti in diplomanti privlačna tako za slovensko kot mednarodno gospodarstvo.