Vrsta študijskega programa

Doktorski

Lastnost študijskega programa

Interdisciplinarni

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

VIS, Študentski informacijski sistem

Znanstveni naslov

doktor znanosti/doktorica znanosti (okrajšava: dr.)

poimenovanje v angleškem jeziku: Doctor of Philosophy (okrajšava: Ph.D.)

O programu

Statistika je kot samostojna znanstvena veda izjemno pomembna tudi za razvoj drugih ved, saj rezultate njenega razvoja izkorišča skoraj vsaka znanstvena disciplina, kot na primer bioznanosti, ekonomske in poslovne vede, pravo, medicina, družbene znanosti in humanistika, naravoslovne in tehniške znanosti. Poleg tega se po pomoč k statistiki zatekajo odločevalci na različnih strokovnih področjih, od državne uprave do različnih oddelkov v podjetjih. Rečemo lahko, da statistika veliko prispeva k razvoju znanosti in družbe v celoti. V času, ko tehnologije omogočajo samodejno zbiranje velikega števila podatkov, pa se njen pomen samo še veča. 

Gre za edini doktorski program, ki izobražuje visoko usposobljene strokovnjake in raziskovalce s področja statistike v Sloveniji, ki so po končanem študiju sposobni kakovostne analize in interpretacije podatkov v raziskovalnem okolju, podjetjih in javnih ustanovah. Program je primerljiv s sorodnimi programi tujih univerz. Doktorandi študija so tako usposobljeni za razvoj specifičnih metod, za prenos teoretičnih spoznanj v prakso in za kakovostno analizo in interpretacijo podatkov v različnih raziskovalnih okoljih, podjetjih in javnih ustanovah.

Rok za prijavo

23. avgust 2024, 23.59 po srednjeevropskem času

Informativni dnevi

Informativni dnevi na različnih fakultetah članicah, izvajalkah doktorskega študijskega programa, potekajo na različne datume. Podrobnejše informacije študentje najdejo na njihovih spletnih straneh.

  • 20. marec 2024 ob 17. uri, UL Ekonomska fakulteta, predavalnica BMA (P-119), Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana,
  • 16. april 2024 ob 17. uri, UL Fakulteta za elektrotehniko,
  • 9. maj 2024 ob 15. uri, UL Medicinska fakulteta: informativni dan bo potekal preko spleta. Podrobnejše informacije bodo objavljene tukaj,
  • 22. maj 2024 ob 16. uri po Zoomu in ob 17. uri na UL Fakulteti za družbene vede, predavalnica 21, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana. Podrobnejše informacije so objavljene tukaj,
  • 3. junij 2024 ob 17. uri, UL Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana.

  • Skupni informativni dan za vse module: 5. junij 2024, 17.00–18.00, UL Fakulteta za matematiko in fiziko, predavalnica 3.06, Jadranska ulica 19, Ljubljana, IN NA DALJAVO po Zoomu na tej povezavi.

Šolnina

Šolnina za celoten študijski program (velja za vpisane s št. l. 2024/2025):
13.900 €.

Šolnina po letnikih:
1. letnik: 4.700 €
2. letnik: 4.200 €
3. letnik: 2.600 €
4. letnik: 2.400 €

Šolnina za celoten študijski program (velja za vpisane do vključno št. l. 2023/2024):
12.000 €.

Šolnina po letnikih:
1. letnik: 3.800 €
2. letnik: 3.800 €
3. letnik: 2.200 €
4. letnik: 2.200 €

Skrbnik programa

izr. prof. dr. Mihael Perman, predsednik Programskega sveta Statistika

Kontakti

Referati za podiplomski študij na fakultetah članicah po modulih, ki jih izvajajo:

Univerzitetna služba za doktorski študij (Doktorska šola) UL (Kongresni trg 12, Ljubljana): Jelena Mikloš Tomažin, Ana Lambić:
doktorski.studij@uni-lj.si