Naslov:
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
Spletna stran:
www.ntf.uni-lj.si
E-mail:

 

Telefon:
01 470 45 00
Faks:
01 470 45 60

Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je svojo tradicionalno ponudbo študijskih programov iz geologije, rudarstva, metalurgije in tekstilstva razširila še na geotehnologijo, materiale, grafične in interaktivne komunikacije ter oblikovanje tekstilij in oblačil. Našteta področja so posamično, še posebej pa povezano, temelj razvitih gospodarskih družb in držav, saj na treh izobraževalnih ravneh ponujajo celovito naravoslovno, tehnično-tehnološko, informacijsko-komunikacijsko in umetniško-oblikovalsko znanje. Z individualno izbiro predmetnika v okviru posameznih oddelkov, celotne fakultete pa tudi v povezavi z drugimi fakultetami, je mogoče temeljna strokovno usmerjena znanja podpreti z izbirnimi ekonomskimi, trženjskimi in upravljavskimi vsebinami. Delo s študenti je poleg podajanja teoretičnih strokovnih in znanstvenih ter umetniških osnov usmerjeno tudi v praktično raziskovalno in kreativno projektno delo, kar omogočajo laboratoriji, delavnice in računalniška oprema. Izobraževalni pristopi krepijo inovativnost, sposobnost kreativnega razmišljanja in timsko delo, kar diplomantom zagotavlja prilagodljivost pri zaposlovanju in delu v skupini, podjetnost in vodstvene sposobnosti. Naravoslovnotehniško fakulteto sestavlja pet oddelkov: Oddelek za geologijo, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, Oddelek za materiale in metalurgijo ter Oddelek za tekstilstvo. Delo oddelkov podpirata Infrastrukturna centra Oddelka za tekstilstvo ter Oddelka za materiale in metalurgijo ter knjižnice posameznih oddelkov.