AKTIVNE METODE ZA POUČEVANJE V HETEROGENIH (VEČKULTURNIH) SKUPINAH ŠTUDENTOV

Datum: 20.10.2017
Ura: 09:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Filozofska Fakulteta


  

 

         

 

 

 

 

VISOKOŠOLSKE UČITELJ/ICE VABIMO NA USPOSABLJANJE:

AKTIVNE METODE ZA POUČEVANJE

 V HETEROGENIH (VEČKULTURNIH) SKUPINAH ŠTUDENTOV

IZVAJALKA: red. prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov, asist. dr. Rajka Bračun Sova, dr. Klara Kožar Rosulnik, izr. prof. dr. Nives Ličen

 

TERMIN: 20. 10. 2017 od 9.00 do 16.00

 

TRAJANJE: 8 ur

LOKACIJA: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana

 

NAMEN usposabljanja: razvoj didaktičnih kompetenc učiteljev in asistentov za delo v heterogenih učnih skupinah, predvsem v skupinah s tujimi študenti.

 

CILJI PROGRAMA:

1.       Udeleženci bodo izvedeli, katere so ključne izkušnje z delom v mednarodnih programih in na kaj je dobro usmeriti pozornost že v pripravi programa ali posameznega predmeta, da bi upoštevali različno »vstopno znanje« študentov.

2.       Izpopolnili bodo znanje o izbranih metodah, ki so aktivne in prilagodljive glede na raznolike študente in njihovo predznanje (mentorsko delo s tujimi študenti, svetovanje in druge individualne metode dela,  skupinsko delo v heterogeni skupini, model skupnosti prakse (CoP).

3.       Razvili bodo zmožnosti za načrtovanje izvedbe (analiza potreb, priprava vsebin in kritično presojanje izbora in uporabe študijskih  metod).

4.       Spoznali bodo projektno delo in izkušnje z uvajanjem tabel za samoocenjevanje.

5.       Pripravili bodo instrumentarij za evalvacijo študijskih rezultatov z namenom premostitve razlik v predhodnem znanju.

METODA: poudarek bo na interaktivnosti med izvajalkami in udeleženci, saj želimo znanje medsebojno dopolnjevati po načelu dialoškega ustvarjanja znanja v  delovnem okolju.  Sledili bomo metodi  učnega laboratorija.

Udeleženci boste za udeležbo prejeli potrdilo o udeležbi. Usposabljanje poteka v okviru projekta Izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva.

ZA DODATNE INFORMACIJE pišite na e-naslov .

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

 

Prijava poteka preko Sharepoint-a in je aktivirana preko aktivnega imenika vaše članice – za dostopanje uporabite svoje običajno uporabniško ime in geslo (kot npr. za vašo elektronsko pošto). Če se vam ob prijavi pokaže obvestilo »Kritična napaka«, vklopite »Združljivostni pogled«. To naredite tako, da kliknete »Orodja« -> »Nastavitve združljivostnega pogleda« -> »Dodaj« (s čimer se »uni-lj.si« prestavi v spodnje okno, kjer so dodana spletna mesta za združljivostni pogled). V kolikor imate tehnične težave pri prijavi preko Sharepoint-a, vas prosimo, da se najprej obrnete na pristojno osebo za informatiko na svoji članici.

 

Rok za prijavo je do zapolnitve prostih mest. Zaradi interaktivnosti usposabljanja je število udeležencev omejeno na 15. Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani. Vljudno vabljeni!