POSLOVNI BONTON

Datum: 28.05.2020
Ura: 15:00Izvajalec: Karierni centri Univerze v Ljubljani
Prijava: https://www.kc.uni-lj.si/dogodki/webinar-poslovni-bonton-maj.html 

Opis dogodka: Bonton se neprestano razvija in prilagaja času, v katerem ga uporabljamo. Ni zategnjen, tog, nerealen. V resnici gre za nabor uporabnih priporočil, ki vam odpirajo vrata in vas v očeh drugih naredijo bolj zrele. Z bontonom je pot do večje kompetentnosti in osebne trdnosti lažja. Novi in drugačni načini komunikacije zahtevajo poznavanje bontona. Vaša elektronska pošta namreč sporoča, kdo ste. Vsebina: zlata pravila sodobnega poslovnega bontona, nasveti glede delovnega bontona, vljudno vedenje udeležencev v delovnem okolju in pri vodenju; meje bontona v komuniciranju s strankami, sprejem poslovnih partnerjev, gostov, strank, dobrodošlica, kako ravnamo, ko smo sami v vlogi gostov; pisna komunikacija, načela uspešnega sporočanja; olikan poslovni sestanek; elektronska komunikacija, elektronska pošta, internet.