Uprava gre v pravo smer: Participacija mladih?

Datum: 22.03.2023
Ura: 10:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo

Uprava gre v pravo smer je tradicionalen dogodek Fakultete za upravo, kjer študenti v sodelovanju z izkušeno mentorico iščejo inovativne rešitve za obvladovanje izzivov (problemov). 

Namen letošnjega izziva je pridobiti čim več inovativnih rešitev, kako spodbuditi aktivno udejstvovanje mladih v študijski proces, Erasmus+ izmenjave, ustvarjanje karierne poti tekom študija, hitrejši vstop mladih na trg dela, zaključevanje študija ter tudi politično in družbeno participacijo. Glavni problem oz. vprašanje je, kaj morajo narediti organizacije in fakultete oz. Univerza, da mlade opolnomočijo in jim pomagajo pridobivati sposobnosti in pogum za lastno iniciativo, da se angažirajo in se naučijo sodelovati v civilni družbi ter tako povečajo pomembno študijsko, državljansko, gospodarsko, družbeno, kulturno in politično aktivno udeležbo mladih.

Glede na izpostavljeno tematiko ima dogodek naslov “Participacija mladih?“, potekal bo 22. 3. 2023, ob 10. uri na Fakulteti za upravo (predavalnica P6), in sicer v sodelovanju s Študentskim svetom Fakultete za upravo in FUL povezanimi.

Dogodek je brezplačen in je namenjen študentom Univerze v Ljubljani. Udeležba oz. aktivno sodelovanje na dogodku se študentom Fakultete za upravo prizna kot kompetenčni dogodek (2 uri).

Več o programu in prijavi na spletni strani UL FU >