10:00 - INFORMATIVNI DAN – podiplomski študij na FDV

Datum: 28.05.2009
Kraj: Ljubljana
Lokacija: Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana


V študijskem letu 2009/2010 FDV v celoti prehaja na bolonjski način študija. Letos prvič razpisuje enoletne magistrske programe 2. stopnje in triletne doktorske programe 3. stopnje. Fakulteta v naslednjem študijskem letu sodeluje tudi pri izvajanju štirih mednarodnih magistrskih programov.
Na informativnem dnevu vas bomo seznanili z načinom študija na 2. in 3. stopnji, predmetnikom, možnostmi zaposlitve, vpisnimi pogoji, pogoji napredovanja, financiranjem študija in vsemi pomembnimi datumi, ki so za vas ključni pri vpisovanju na podiplomski študij na FDV. Tam bomo tudi za odgovore na vaša vprašanja, dvome in pomisleke.

+ 1 Bolonjski magistrski programi
19 razpisanih programov 2. stopnje, od katerih se jih 16 izvaja redno, 2 redno in izredno ter 4 izredno, je namenjenih vsem, ki boste letos zaključili študij na 1. stopnji, pa tudi vsem, ki ste oziroma boste diplomirali po starih (nebolonjskih) študijskih programih in si želite poglobiti svoje znanje z določenega družboslovnega področja. Bodoči podiplomski študentje lahko izbirate med naslednjimi programi: Antropologija, Družboslovna informatika, Etnične študije, Evropske študije – družboslovni vidiki, Komunikologija – komuniciranje, mediji in družba, Kulturologija – kulturne in religijske študije, Mednarodni odnosi, Novinarske študije, Obramboslovje, Odnosi z javnostmi, Politologija – javna uprava, Politologija – politična teorija, Politologija – svetovne študije, Razvojne študije, Sociologija – analiza evropske socialne politike, Sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, Sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, Strateško tržno komuniciranje ter Upravljanje javnih in neprofitnih organizacij.
Več o študiju na 2. stopnji

+ 3 Bolonjski doktorski programi
Bolonjski doktorski program na FDV je del interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje. Sestavljen je iz organiziranega dela v obliki različnih predavanj in seminarjev ter vodenega raziskovalnega dela na doktorski disertaciji. Namenjen je vsem, ki želite po univerzitetni diplomi, končani 2. stopnji bolonjskega študija ali končanem znanstvenem magisteriju nadaljevati izobraževanje na najvišji, doktorski ravni.
Doktorski program FDV omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti na 33 področjih, med katerimi jih 24 koordinira FDV, 9 FDV v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, 1 pa v sodelovanju s Filozofsko in Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani.
Več o doktorskem študiju