Študentje s posebnimi potrebami na UL

Datum: 04.03.2015
Ura: 09:00

Kraj: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Študentje s posebnimi potrebami na UL

Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, predavalnica 209

  Sreda, 4. marec 2015

 

NAMEN DOGODKA

Senat Univerze v Ljubljani je septembra 2014 sprejel Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na UL. Sprejem pravilnika je eden pomembnejših korakov do prepoznanega razumevanja različnosti med študenti ter med študenti in delavci na univerzi, predvsem pa pri gradnji mostov za boljše sožitje vseh, ki delajo in študirajo na Univerzi v Ljubljani. Na dogodku bo predstavljen pravilnik, pa tudi nekatere dobre prakse, ki nudijo podporo in spodbudo pri delu in študiju in krepijo odnose med udeleženci v pedagoškem procesu Univerze v Ljubljani.
 

OKVIRNI PROGRAM DOGODKA

9.00 - 9.15       POZDRAV IN UVOD prof. dr. Ivan Svetlik, rektor

9.1 - 9.50       PREDSTAVITEV PRAVILNIKA O ŠTUDENTIH S POSEBNIMI POTREBAMI NA UL izr. prof. dr. Hotimir Tivadar, predsednik KŠPP    

 9.50 - 10.25     PREDSTAVITEV PRIPOROČIL O DODELJEVANJU STATUSA ŠTUDENTA S POSEBNIMI POTREBAMI (POSTOPEK) assist. dr. Milena Košak Babuder, namestnica predsednika KŠPP

10.25 - 10.45     ODMOR

10.45 - 11.20     PREDSTAVITEV DOBRE PRAKSE NA ČLANICAH PRI DELU TUTORJEV

 ŠTUDENTOV S ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI Špela Sanabor, koordinatorka tutorjev za ŠPP, Kristina Sarka, tutorka za ŠPP 

11.20 - 12.00     PREDSTAVITEV KC UL NA PODROČJU DELA S ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI Urška Sazonov, KC UL

12.00 - ZAKLJUČEK DOGODKA

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar, predsednik KŠPP

 

Zagotovljeno bo simultano prevajanje v znakovnem jeziku.

Vljudno vabljeni. Na dogodek se prijavite tukaj.
(Prijava na portal s prijavnico je z univerzitetnim domenskim uporabniškim imenom in geslom, če gesla ne poznate se obrnite na računalniški center na vaši fakulteti).

 

VABILO