Predavanja prof. dr. Michaela Woodsa, Oddelek za geografijo, FF

Datum: 22.04.2013
Kraj: Ljubljana
Lokacija: Oddelku za geografijo, 2. nadstropje FF UL


Spoštovani,

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vabi na predavanja prof. dr. Michaela Woodsa, enega vodilnih evropskih strokovnjakov za podeželje.

Poznani so njegovi priljubljeni in cenjeni učbeniki (Rural Geography – več izdaj), teoretski prispevki (Rural, 2011; več člankov v Progress in Human Geography, Sociologiji Ruralis ipd.), pa tudi urednikovanje Journal of Rural Studies. Gost prihaja z Univerze v Aberystwythu (Wales, Združeno kraljestvo) in je z Oddelkom že sodeloval v projektu DERREG (razvoj podeželja v dobi globalizacije, 7. Okvirni program EU; več na: http://www.derreg.eu/).

Dr. Woods bo predaval v zadnjem tednu aprila, vsa predavanja bodo na Oddelku za geografijo (2. nadstropje Filozofske fakultete UL, Aškerčeva 2, Ljubljana).

Predaval bo trem različnim skupinam:

  1. doktorskim (ponedeljek, 22. april 2013) in
  2. magistrskim študentom (sreda, 24. april 2013),
  3. javno predavanje pa je namenjeno raziskovalcem, strokovni javnosti in vsem, ki jih zanima sodobno podeželje (torek, 23. april 2013).

Predavanja bodo v angleškem jeziku, dr. Woods se zelo veseli tudi vprašanj in razprav.

Vabilo z več informacijami