Zagovor doktorske disertacije (Petkovšek)

Datum: 11.03.2016
Ura: 10:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo
Lokacija: Leskovarjeva soba na Fakulteti za strojništvo


Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo

o b v e š č a ,

da bo Martin Petkovšek, v petek, 11. 3. 2016 ob 10.00 uri, zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:
 
"Kavitacija v termično občutljivih kapljevinah"


Mentor:            izr. prof. dr. Matevž Dular
Somentor:        prof. dr. Branko Širok


Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani (Aškerčeva 6).
 
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.
 
Vabljeni!