Zagovor doktorske disertacije (Plaznik)

Datum: 18.05.2016
Ura: 14:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo
Lokacija: Leskovarjeva soba


Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo

o b v e š č a ,

da bo Uroš Plaznik, v sredo, 18. 5. 2016 ob 14.00 uri, zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:
 
Parametrična analiza delovanja aktivnega elektrokaloričnega regeneratorja

Mentor:            izr. prof. dr. Andrej Kitanovski
Somentor:        prof. dr. Alojz Poredoš


Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani (Aškerčeva 6).
 
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.
 
Vabljeni!