Zagovor doktorske disertacije (Kotar)

Datum: 09.11.2016
Ura: 11:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Filozofska Fakulteta
Lokacija: Predavalnica 102


Deželnoknežja oblast in uprava na Kranjskem v času Friderika III. Habsburškega