Zagovor doktorske disertacije (Šlebir)

Datum: 16.12.2020
Ura: 14:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede

 

Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za družbene vede  

o b v e š č a ,

da bo Miha Šlebir bo v sredo, 16. 12. 2020 ob 14:00 preko Zoom zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: 

UPORABA KONCEPTA TOČKE OSREDOTOČENJA V SODOBNIH VOJAŠKIH OPERACIJAH 

pred komisijo v sestavi:  

Predsednik:    prof. dr. Marjan Brezovšek
Mentor:          prof. dr. Marjan Malešič       
Somentor:      doc. dr. Uroš Svete      
Član:              izr. prof. dr. Andrej Soltar        
Član:                izr. prof. dr. Samo Uhan       

Za povezavo za zagovor pišite na:  najmanj en dan pred zagovorom.  Gost se ob prijavi na videokonferenco identificira z imenom in priimkom, sicer ga gostitelj (host) iz “čakalnice” ne spusti v “sejno sobo” videokonference.

Vabljeni!