Zagovor doktorske disertacije (Filipič Sterle)

Datum: 12.07.2019
Ura: 15:00

Kraj: Univerza v Ljubljani, Teološka fakultetaUniverza v Ljubljani,
Teološka fakulteta
obvešča,


da bo MOJCA FILIPIČ STERLE (doktorski študijski program tretje stopnje Teologija, področje Zakonska in družinska terapija) zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:
»Raziskava odzivanja na izzive, vire in sredstva pomoči ter procese prilagajanja pri zdomcih / Analysis of Challenges, Resources and Adjustment in Expatriates«
(mentorica: prof. dr. Lesley Verhofstadt, somentor prof. dr. Christian Gostečnik).
Zagovor bo potekal v angleškem jeziku.
Javni zagovor doktorske disertacije bo 12.07.2019 ob 15:00 v predavalnici 4 Teološke fakultete UL, Poljanska 4, Ljubljana.