Zagovor doktorske disertacije (Zupan)

Datum: 12.07.2019
Ura: 11:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo


Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo
 
o b v e š č a ,
 
da bo Hugo Zupan, v petek, 12. 7. 2019 ob 11.00 uri, zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:
 
Inteligentni algoritem za optimiranje montažnih in strežnih sistemov ter procesov linijske proizvodnje
 
 
Mentor:            prof. dr. Niko Herakovič
 
 
Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani (Aškerčeva 6).
 
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.
 
Vabljeni!