zagovor doktorske disertacije (Guček)

Datum: 21.11.2019
Ura: 10:00

Kraj: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta
Lokacija: Predavalnica 6


Univerza v Ljubljani,

Teološka fakulteta


obvešča,


da bo BOŠTJAN GUČEK (doktorski študijski program tretje stopnje Teologija, področje Teologija) zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:
»Družbeni položaj duhovščine na Slovenskem med vojnama« (mentor: prof. dr. Bogdan Kolar).


Javni zagovor doktorske disertacije bo 21. 11. 2019 ob 10:00 v predavalnici 6 Teološke fakultete UL, Poljanska 4, Ljubljana.