Zagovor doktorske disertacije (Blaž)

Datum: 02.06.2020
Ura: 11:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo


 Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo
 
o b v e š č a ,
 
da bo Janez Blaž, v torek, 2. 6. 2020 ob 11.00 uri, zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:
 
Sistem za upravljanje in kontrolo javnega potniškega prometa
 
Mentor:          doc. dr. Miha Ambrož
Somentor:       doc. dr. Samo Zupan
 
Zagovor bo potekal na daljavo preko aplikacije GoToMeeting.
(op.: spletni naslov srečanja bo objavljen naknadno na spletni strani FS)
 
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.
 
Vabljeni!