Zagovor doktorske disertacije (Torbarina)

Datum: 21.12.2022
Ura: 10:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta

Univerza v Ljubljani,

Ekonomska fakulteta,
obvešča,

da bo Matia Torbarina, študent doktorskega študijskega programa Ekonomske in poslovne vede, smer Trženje, v sredo, 21. 12. 2022, ob 10:00 zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:

»Učinki prisotnosti človeškega obraza v oglasih in kognitivne obremenitve potrošnikov na zbujanje in usmerjanje njihove pozornosti (Human face and cognitive load effects on advertisement attention grabbing and attention guidin)«

Mentor je prof. dr. Tomaž Kolar.

Zagovor doktorske disertacije bo v angleškem jeziku. Potekal bo v doktorski sobi (K-202) na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.