Zagovor doktorske disertacije (Železnik)

Datum: 18.01.2023
Ura: 10:00

Kraj: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:
Klara Železnik, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Izboljšave laboratorijske diagnostike s heparinom izzvane trombocitopenije v Sloveniji« v sredo, 18. januarja 2023, ob 10. uri v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).